Cennik

  • Pierwsza wizyta– 150 zł (ok. 90 min.) – wywiad żywieniowy, analiza masy ciała, przeprowadzenie testu Quantum Mezator, pomiar ciśnienia krwi, ustalenie planu działania, przeanalizowanie wyników badań oraz indywidualnie dobrana suplementacja wspomagająca – bardzo prosimy o przyniesienie na pierwszą wizytę  dzienniczka żywieniowego min 3 dni, dostępny na naszej stronie oraz wyniki badań ustalone wstępnie podczas zapisu.
  • Kolejna wizyta (kontrolna)– 70 zł (ok. 20-30 min, terminy wizyt ustalane są indywidualnie) pomiar masy ciała i składowe organizmu, ewentualna zmiana planu żywieniowego na 7 dni.
  • Współpraca online – wywiad żywieniowy + plan żywieniowy na 7 dni + kontakt w razie potrzeby – 150 zł
  • Test Mezator M1 – 150 zł
  • Test Quantum Mezator -60 zł
  • Sama analiza masy ciała na sprzęcie Tanita – 30 zł
  • Food Detective – 390 zł

Poniżej zamieszczony został cennik podstawowych (bez jednostek chorobowych) planów żywieniowych:

Opracowanie indywidualnego jadłospisu na 7 dni 100zł
Opracowanie indywidualnego jadłospisu na 14 dni 150zł
Opracowanie indywidualnego jadłospisu na 21 dni 200zł
Opracowanie indywidualnego jadłospisu na 30 dni 250zł

Cena planu żywieniowego może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności w jego prawidłowym ułożeniu, dotyczących jednostek chorobowych.

UWAGA! Każdą wizytę należy potwierdzić lub odwołać, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, podpisując się imieniem i nazwiskiem!!