Cennik

Cennik dla Joanna Jamry od dnia 01.02.2020.

KONSULTACJA WSTĘPNA – omówienie problemu, analiza wyników badań, analiza mezatorem Quantum, pomiar składu ciała na wadzie Tanita, wstępne zalecenia –  czas trwania 60 – 90 min 180 zł
KONSULTACJA KONTROLNA – rozmowa, pomiar składu ciała na wadzie Tanita dalsze wskazówki, zmiana w około 50% planu żywieniowego – czas trwania – 20 – 30 min 70 zł
KONSULTACJA KONTROLNA – rozmowa, pomiar składu ciała na wadzie Tanita dalsze wskazówki, zmiana w około 50% planu żywieniowego – czas trwania – 20 – 30 min

Cena kontroli zależna od trudności w zmodyfikowaniu planu żywieniowego (skomplikowane jednostki chorobowe, dieta eliminacyjna itd.)

100-200 zł
PLAN ŻYWIENIOWY  7 DNIOWY – czas oczekiwania do 7 dni roboczych 120 zł
PLAN ŻYWIENIOWY 14 DNIOWY – czas oczekiwania do 7 dni roboczych 150 zł
PLAN ŻYWIENIOWY 21 DNIOWY – czas oczekiwania do 10 dni roboczych 220 zł
PLAN ŻYWIENIOWY 28 DNIOWY – czas oczekiwania do 14 dni roboczych 300 zł
ANALIZA BIOREZONANSEM MEZATOR M1 – analiza na sprzęcie, omówienie wyników analizy, wydruk i zalecenia 150 zł
ANALIZA MEZATOREM QUANTUM – analiza na sprzęcie, omówienie wyników analizy, wydruk i zalecenia, czas trwania 45-60 min 60 zł
ANALIZA SKŁADU CIAŁA NA WADZE TANITA – omówienie + wydruk – czas trwania 10 min 30 zł
Zmiana posiłków w planie żywieniowym 30 zł

Cennik dla Karolina Dworczak od dnia 01.02.2020.

KONSULTACJA WSTĘPNA – omówienie problemu, analiza wyników badań, analiza mezatorem Quantum, pomiar składu ciała na wadzie Tanita, wstępne zalecenia –  czas trwania 60 – 90 min 120 zł
KONSULTACJA KONTROLNA – rozmowa, pomiar składu ciała na wadzie Tanita dalsze wskazówki, zmiana w około 50% planu żywieniowego – czas trwania – 20 – 30 min 70 zł
KONSULTACJA KONTROLNA – rozmowa, pomiar składu ciała na wadzie Tanita dalsze wskazówki, zmiana w około 50% planu żywieniowego – czas trwania – 20 – 30 min

Cena kontroli zależna od trudności w zmodyfikowaniu planu żywieniowego (skomplikowane jednostki chorobowe, dieta eliminacyjna itd.)

100zł – 120 zł
WSPÓLPRACA ONLINE – analiza ankiety przesłanej na adres email lub rozmowa whatsapp, skype, telefoniczna, plan żywieniowy 7 dniowy, kontakt online – czas oczekiwania na plan do 7 dni roboczych 120 zł
PLAN ŻYWIENIOWY  7 DNIOWY – czas oczekiwania do 7 dni roboczych 100 zł
PLAN ŻYWIENIOWY 14 DNIOWY – czas oczekiwania do 7 dni roboczych 150 zł
PLAN ŻYWIENIOWY 21 DNIOWY – czas oczekiwania do 10 dni roboczych 220 zł
PLAN ŻYWIENIOWY 28 DNIOWY – czas oczekiwania do 14 dni roboczych 300 zł
ANALIZA BIOREZONANSEM MEZATOR M1 – analiza na sprzęcie, omówienie wyników analizy, wydruk i zalecenia 150 zł
ANALIZA MEZATOREM QUANTUM – analiza na sprzęcie, omówienie wyników analizy, wydruk i zalecenia, czas trwania 45-60 min 60 zł
ANALIZA SKŁADU CIAŁA NA WADZE TANITA – omówienie + wydruk – czas trwania 10 min 30 zł
Zmiana posiłków w planie żywieniowym 30 zł

Cena planu żywieniowego może ulec zmianie w zależności od stopnia trudności w jego prawidłowym ułożeniu, dotyczących jednostek chorobowych.

UWAGA! Każdą wizytę należy potwierdzić lub odwołać, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, podpisując się imieniem i nazwiskiem!!